Ref. PO0003

12,00 €

Pot de fusta de pi gravada amb làser.

Dimensions: 7x7x12 cm.